Title Image

ARABICA LÀO

Chuyên Cung cấp và bán sỉ, lẻ cà phê Arabica Lào
Chuyên Cung cấp và bán sỉ, lẻ cà phê Arabica Lào – Cà phê nhân còn gọi là cà phê sống (green bean) và hạt đã rang (roasted bean) cho các nhà rang và hệ thống quán cà phê.

Category:

Date:

Tags: